AutaKolekcja.pl

Motoryzacja, Transport, Przemysł, Mężczyzna

Mechanika Poradnik

Lepkość oleju silnikowego

Olej silnikowy to dowolna z różnych substancji zawierających oleje bazowe wzmocnione szczególnie dodatkiem środków dyspergujących. Olej silnikowy służy do smarowania silników spalinowych. Główną funkcją oleju silnikowego jest zmniejszenie tarcia i zużycia części ruchomych oraz czyszczenie silnika z szlamu oraz lakieru. Olej silnikowy może składać się tylko z podstawowego smaru w przypadku oleju bez detergentu lub podstawowego smaru. Obecnie oleje silnikowe są mieszane przy użyciu olejów bazowych składających się z węglowodorów ropopochodnych, polialfaolefin lub innych mieszanin.

Czym jest olej silnikowy?

Olej silnikowy jest środkiem smarnym stosowanym w silnikach spalinowych, które zasilają samochody, motocykle, kosiarki, generatory silników i wiele innych maszyn. W silnikach występują części, które poruszają się względem siebie, a tarcie marnuje użyteczną moc, przekształcając energię kinetyczną w ciepło. Zużywa również te części, które mogą prowadzić do obniżenia wydajności i pogorszenia działania silnika. Zwiększa to zużycie paliwa i zmniejsza moc wyjściową i może prowadzić do awarii silnika. Lepkość oleju silnikowego musi być prawidłowa. Olej smarowy tworzy warstwę oddzielającą między powierzchniami sąsiednich ruchomych części, aby zminimalizować bezpośredni kontakt między nimi, zmniejszając ciepło spowodowane tarciem i zmniejszając zużycie, chroniąc w ten sposób silnik. Podczas pracy olej silnikowy przenosi ciepło przez przewodzenie przepływające przez silnik.

Olej silnikowy – lepkość

W silniku z recyrkulacyjną pompą olejową ciepło to jest przekazywane za pomocą przepływu powietrza nad zewnętrzną powierzchnią. Oleje silnikowe o wyższych wskaźnikach lepkości są cieńsze w tych wyższych temperaturach. Powlekanie olejowych części metalowych również chroni je przed tlenem, hamując utlenianie w podwyższonych temperaturach roboczych, zapobiegając rdzy lub korozji. Inhibitory korozji można również dodawać do oleju silnikowego. Wiele olejów silnikowych zawiera również detergenty i środki dyspergujące, które pomagają utrzymać silnik w czystości i minimalizować gromadzenie się szlamu olejowego. Olej jest w stanie wychwycić sadzę sam w sobie, zamiast pozostawiać ją na wewnętrznych powierzchniach. Jest to kombinacja tego i jednego opalania, który zmienia kolor zużytego oleju po pewnym biegu. Pocieranie metalowych części silnika nieuchronnie wytwarza pewne mikroskopijne cząsteczki metalu z powodu zużycia powierzchni. Cząstki takie mogą krążyć w oleju i ocierać się o ruchome części, powodując zużycie. Ponieważ cząstki gromadzą się w oleju, zwykle przepływa on przez filtr oleju w celu usunięcia szkodliwych cząstek.